Privacy

Privacy & cookies

 

Beste bezoeker van Cadeaubonnen.nl. Wij vinden het logisch dat onze klanten zich voor hun aankoop willen informeren over hoe wij met zijn of haar persoonsgegevens omgaan. Het kan ook zijn dat je op een andere manier met ons in contact bent gekomen via bijvoorbeeld onze klantenservice en nieuwsgierig bent naar onze omgang met jouw persoonlijke informatie.

Doel van de verwerking en onze partners hierbij:

Verwerken van jouw bestelling
Als je bij ons een cadeaubon koopt hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig om je van dienst te kunnen zijn en je bestelling te verwerken. Dit zijn je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer. Wij maken hierbij gebruik van een webbouwer, hostingprovider en PostNL. Zij hebben toegang tot de persoonsgegevens die je bij het plaatsen van je bestelling met ons deelt. Vandaar dat wij hoge eisen stellen aan hun beveiliging. Over de persoonsgegevens die wij met hen delen maken wij afspraken. Omdat wij werken met cadeaukaarten die met een bepaald saldo worden opgewaardeerd vinden wij het voor beide partijen prettig als wij je snel kunnen bereiken in geval van vragen. Vandaar dat wij om een telefoonnummer vragen.

Serviceverlening
Als je contact zoekt met onze klantenservice verwerken wij de persoonsgegevens die in jouw email staan.

Nieuwsbrief
Wij bewaren je emailadres voor het versturen van nieuwsbrieven. Je ontvangt als consument alleen nieuwsbrieven als je daar expliciete toestemming voor hebt gegeven. Onze zakelijke klanten versturen wij enkele malen per jaar e-mails met aanbiedingen en informatie over nieuwe producten. Dit doen wij ten behoeve van direct marketing zoals omschreven in AVG (47). Hierbij maken wij altijd de door deze verordening vereiste belangenafweging.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de levering blijven standaard voor één jaar op onze digitale systemen staan. Na een periode van twee weken na de bestelling wordt de bestelinformatie exclusief bewaard in een database met een zwaarder beveiligingsregime. Emailcorrespondentie met onze klantenservice bewaren wij zes maanden.

Veiligheid
Deze informatie beveiligen wij zowel digitaal als fysiek. Je bestelling en contact met ons verloopt via een beveiligde verbinding. In samenwerking met onze hostingprovider en webbeheerder is het monitoren van de veiligheid van onze websites en jouw gegevens een dagelijks onderdeel van de werkzaamheden. In geval van een datalek zullen wij alle daarvoor geëigende procedures volgen.Deze hebben wij vastgelegd in een intern veiligheidsprotocol.

Cookies
Op onze website gebruiken wij functionele, analytische en zogeheten marketingcookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw harde schijf worden opgeslagen en die informatie bevatten over jouw surfgedrag. Zo kunnen wij zien welke browser je gebruikt en de website optimaal weergeven. Ook voor het bijhouden van de producten in het winkelmandje plaatsen wij een functionele cookie. Verder gebruiken wij analytische cookies die het verkeer op onze website registreren. Hierdoor zijn wij ook of je een terugkerende bezoeker bent. Op deze manier kunnen wij de website en onze service verbeteren. Voor het plaatsen van de analytische- en marketingcookies vragen wij jou om toestemming via het cookiebeheercentrum. 
Lees de hele cookieverklaring.

Recht op vergetelheid
Je kunt altijd verzoeken om verwijdering, inzage of aanpassing van je gegevens. Hier zullen wij in alle gevallen gehoor aan geven, tenzij een wettelijke regeling zich hier tegen verzet. Mocht je specifieke vragen hebben over onze privacyregeling neem dan contact op met onze klantenservice en vraag naar de privacyfunctionaris.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Jouw persoonsgegevens worden in geanonimiseerde en versleutelde vorm gedeeld met derden om namens Cadeaubonnen.nl B.V. advertentiemetingen te laten uitvoeren. Wanneer de wet daartoe vereist zullen wij altijd om toestemming vragen voor het delen of gebruik van deze gegevens.


Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit pagina 3 van 4 Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactformulier

Cadeaubonnen.nl BV

Schaverijstraat 30

 

3534AS Utrecht

info@cadeaubon.nl
030 – 227 1647